Oświadczenie odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać wraz z produktem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od odebrania przesyłki)

Adres do wysyłki:

BagMe by smola

Junaków 28

04-860 Warszawa 

 

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy] 

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

-  Numer zamówienia oraz miejsce składania zamówienia. 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

- Nr konta i dane do zwrotu należności

- Przyczyna zwrotu


– Podpis konsumenta

– Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


UWAGA: Produkty odesłane bez wyplenionego formularza nie będą rozpatrywane. 

fbq('track', 'ViewContent');

Koszyk

Suma: 0.00 PLN