Zgłoszenie reklamacji towaru

                                                                             .......................... dnia ..................


 
                                               PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY  

Imię i nazwisko nabywcy ..........................................................................................................
Dokładny adres ........................................................................................................................
Nr telefonu .................................................................................................................................
Data nabycia towaru ...............................................................................................................
Data otrzymania towaru………………………………………
Numer zamówienia:................................. z dnia .......................
Rodzaj towaru .......................................................................................................................
Dokładny opis wad ....................................................................................................................
.................................................................................................................................Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone……………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ...........................................................
Opinia pracownika / rzeczoznawcy ............................................................................................
......................................................................................................................................................
 
Imię i nazwisko sprawdzającego reklamację  
..............................................                                                .................................................
PODPIS                                                                            PODPIS NABYWCY
 
 
 
 
 
 

fbq('track', 'ViewContent');

Koszyk

Suma: 0.00 PLN