Zgłoszenie reklamacji towaru

.......................... dnia ..................

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

 

Imię i nazwisko nabywcy ..........................................................................................................

Dokładny adres ........................................................................................................................

Nr telefonu .................................................................................................................................

Data nabycia towaru ...............................................................................................................

Data otrzymania towaru………………………………………

Numer zamówienia:................................. z dnia .......................

Rodzaj towaru .......................................................................................................................

Dokładny opis wad ....................................................................................................................

.................................................................................................................................Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone……………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ...........................................................

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ............................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

..............................................                                                .................................................

PODPIS                                                                            PODPIS NABYWCY

 

 

 

 

 

 

fbq('track', 'ViewContent');

Koszyk

Suma: 0.00 PLN