Oświadczenie odstąpienia od umowy

BagMe by smola Aleksandra Żebrowska ul. Junaków 28, 04-860 Warszawa email: bagmebysmola@gmail.com

....................................., dnia .....................................

Imię, Nazwisko

NUMER ZAMÓWIENIA

......................................................................................................

Adres konsumenta   

.......................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od zawarcia umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...........................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................. 

Nr konta bankowego do zwrotu należności:  .................................. 


 Z poważaniem .....................................

 
Koszyk

Suma: 0.00 PLN